6 Landschaften, 14,8 × 21,5 cm, Gouache, Bleistift, 2001
Baustelle, 14,8 × 21,5 cm, Gouache, Bleistift, 2001
6 Landschaften, 14,8 × 21,5 cm, Gouache, Bleistift Jahr 2001
Regen, Abend, Auto, 14,8 × 21,5 cm, Gouache, Bleistift, 2001
Löwenzahn, 14,8 × 21,5 cm, Gouache, Bleistift, 2001